Ponuka

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64
  072 02 Tušická Nová Ves 64
 • 056/6495713 - riaditeľka školy Mgr. Lenka Brecková

  0911 916 808 - učitelia - zborovňa

  0908 822 206 - špeciálny pedagóg

  056/6882995 - ekonómka

  0905 716 799 -
  školská jedáleň

  0910 240 085 - materská škola

Rozvojový projekt ,,Čítame radi"

 Rozvojový projekt ,,Čítame radi"

Projekt zameraný na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ

Sobota 2. 7. 2022

Vyučovacie hodiny / Prestávky

1. 7:45 - 8:30   5 min.
2. 8:35 - 9:20 15 min.
3. 9:35 - 10:20   5 min.
4. 10:25 - 11:10 10 min.
5. 11:20 - 12:05 10 min.
6. 12:15 - 13:00 10 min.
7. 13:10 - 13:55 10 min.

Termíny školských prázdnin 2021/2022

 

jesenné

28. október -

29. október 2021

vianočné 20. december 2021 - 7. január 2022
polročné 4. február 2022
jarné - Košický kraj 21. február. - 25. február 2022
veľkonočné 14. apríl - 19. apríl 2022
letné 1. júl - 2. september 2022

 

Zber druhotných surovín

Zber druhotných surovín

ZBIERAME :

NEFUNKČNÉ MOBILY

BATERKY

DROBNÝ ELEKTRONICKÝ ODPAD

Mapa

Triedime

Škola tretieho milénia

             ,,Človek rastie s vysokými cieľmi"                                                                         Karl Kraus

OZNAMY/ NOVINKY

  • Slávnostné ukončenie školského roka začne o 8:00 hod. (tak, aby žiaci z Horoviec stihli spoj o 9:27 hod.)
  • Obed v ŠJ bude dňa 30.6.2022 už len pre deti MŠ (žiaci ZŠ obed nemajú)
 • Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
  (ďalej „Dotácia na stravu“)

  Dotáciu na stravu, teda „stravovanie zadarmo“ bude možné poskytnúť len pre:

  1) dieťa žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)

  2) dieťa žijúce v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)

  3) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo navštevuje základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (zákonný zástupca je povinný vyplniť a predložiť čestné vyhlásenie)

 • Oznamujeme všetkým rodičom, ktorí prejavili záujem o antigénové samotesty pre svoje deti, aby si ich prišli vyzdvihnúť do školy v dňoch 27.6. - 29.6.2022.

  Testy sú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v šk. roku 2022/2023 a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole.

  UPOZORNENIE: Pripomíname, že rodičia, ktorí požiadajú o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu.

  • žiaci 1.stupňa budú končiť o 11:10 hod.
  • žiaci 2.stupňa budú končiť o 11:30 hod.
  • v pondelok sa učebnice LEN ODOVZDÁVAJÚ (t.z. žiaci v tento deň nedostanú učebnice pre budúci šk.rok)
  • informáciu o organizácii záveru šk.roka (30.6.) zverejníme čoskoro
  • Vyučovanie bude prebiehať podľa nasledujúceho rozvrhu (TH= triednická hodina)
  • 5.hodina bude končiť o 11:30 hod (obedujúci žiaci z Horoviec pôjdu na obed tak, aby stihli spoj o 11:46)
 • Žiaci 8. a 9. ročníka sú na školskom výlete.

  Žiaci ostatných ročníkov sa vyučujú podľa nasledujúceho rozvrhu:

 • Žiaci 8. a 9.ročníka sú na školskom výlete.

  Žiaci ostatných ročníkov sa budú vyučovať podľa nasledujúceho rozvrhu:

Kalendár

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64
  072 02 Tušická Nová Ves 64
 • 056/6495713 - riaditeľka školy Mgr. Lenka Brecková

  0911 916 808 - učitelia - zborovňa

  0908 822 206 - špeciálny pedagóg

  056/6882995 - ekonómka

  0905 716 799 -
  školská jedáleň

  0910 240 085 - materská škola

Fotogaléria