Ponuka

Pedagogickí zamestnanci

Meno

Pozícia

Krúžok

Mgr. Brecková Lenka

riaditeľka školy  
Mgr. Čičáková Anastázia zástupkyňa riaditeľky  

Kulik Mikuláš

triedny učiteľ I.A  
Mgr. Lukáčová Monika triedna učiteľka I.B  
Mgr. Kačúrová Zuzana triedna učiteľka II. roč.  
Mgr. Popeľáková Mária triedna učiteľka III. roč.  

Mgr. Filičková Martina

triedna učiteľka IV. roč.  

Ing. Berecinová Eva

triedna učiteľka V. roč.  
Mgr. Hlebašková Slávka triedna učiteľka VI. roč.  
Ing. Gajdošová Marta triedna učiteľka VII. roč.  
Mgr. Pajunková Mária triedna učiteľka VIII. roč.  
Mgr. Jesenovská Marcela triedna učiteľka IX. roč.  
Mgr. Siksová Ružena samostatná učiteľka  
Mgr. Adamová Jana samostatná učiteľka  

Mgr. Furdová Martina

asistentka učiteľa  
Nizká Dana vychovávateľka  
Šaffová Natália vychovávateľka

 

Mgr. Kurtošová Eva špeciálna pedagogička  
Mgr. Vargová Jozefína asistentka učiteľa  

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64
  072 02 Tušická Nová Ves 64
 • 056/6495713 - riaditeľka školy Mgr. Lenka Brecková

  0911 916 808 - učitelia - zborovňa

  0908 822 206 - špeciálny pedagóg

  056/6882995 - ekonómka

  0905 716 799 -
  školská jedáleň

  0910 240 085 - materská škola

Fotogaléria