Ponuka

2 % z dane

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% z dane!

 

Získané fiinančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie  a modernizáciu edukačného  procesu v našej škole
 •  vybavenie školy moderným zariadením a informačno komunikačnými technológiami
 • zatraktívnenie mimoškolských aktivít žiakov prostredníctvom nových moderných učebných pomôcok

 

Ďakujeme!

Tlačivo - Vyhlásenie TU

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64
  072 02 Tušická Nová Ves 64
 • 056/6495713 - riaditeľka školy Mgr. Lenka Brecková

  0911 916 808 - učitelia - zborovňa

  0908 822 206 - špeciálny pedagóg

  056/6882995 - ekonómka

  0905 716 799 -
  školská jedáleň

  0910 240 085 - materská škola

Fotogaléria