Ponuka

Výchovné poradenstvo

 

Výchovný a kariérny poradca:       Mgr. Ružena Siksová

Konzultácie:                                   pondelok  13:00 - 15:00  (a podľa dohody)

Kontakt:                                          64 95 713;      0911 916 808

Náplň práce:

 • pôsobí na škole ako poradca
 • poskytuje metodickú a informačnú pomoc žiakom, rodičom, učiteľom
 • sprostredkúva psychologické, sociálno-právne a proforientačné služby
 • zabezpečuje besedy, exkurzie do SŠ
 • pracuje v oblasti prevencie sociálno-patologických javov
 • zabezpečuje komunikáciu medzi žiakmi, rodičmi a strednými školami
 • poskytuje informácie o školách a odboroch, ktoré otvárajú prvé ročníky
 • zhromažďuje informácie o záujme žiakov o konkrétne stredné školy
 • poskytuje údaje o tom, koľko žiakov sa na ktorú školu priebežne hlási
 • zabezpečuje správne vyplnenie a zber prihlášok na strednú školu

 

Dôležité informácie

 • prihlášky na SŠ vypĺňa ZŠ
 • žiak a jeho zákonný zástupca podpisom potvrdzujú správnosť údajov na prihláške
 • každý žiak si podáva 2 prihlášky na SŠ
 • ak má záujem o talentové skúšky, má nárok aj na vypísanie tretej prihlášky
 • pred konečným výberom strednej školy si čo najpodrobnejšie zistite informácie o odboroch a možnostiach štúdia na danej strednej škole.

 


 

Termíny prijímacieho konania na stredné školy:  TU

Usmernenie pre prijímacie konanie na SŠ pre šk.r.2022/23

Stredná pre Teba:  https://www.strednapreteba.sk/     

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64
  072 02 Tušická Nová Ves 64
 • 056/6495713 - riaditeľka školy Mgr. Lenka Brecková

  0911 916 808 - učitelia - zborovňa

  0908 822 206 - špeciálny pedagóg

  056/6882995 - ekonómka

  0905 716 799 -
  školská jedáleň

  0910 240 085 - materská škola

Fotogaléria