Ponuka

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

 

 

Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64

 

Sídlo :                              072 02 Tušická Nová Ves 64

Štatutárny  zástupca :     Mgr. Lenka Brecková

IČO :                               355 422 76

DIČ :                               202 163 5341

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64
  072 02 Tušická Nová Ves 64
 • 056/6495713 - riaditeľka školy Mgr. Lenka Brecková

  0911 916 808 - učitelia - zborovňa

  0908 822 206 - špeciálny pedagóg

  056/6882995 - ekonómka

  0905 716 799 -
  školská jedáleň

  0910 240 085 - materská škola

Fotogaléria