Ponuka

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64
  072 02 Tušická Nová Ves 64
 • 056/6495713 - riaditeľka školy Mgr. Lenka Brecková

  0911 916 808 - učitelia - zborovňa

  0908 822 206 - špeciálny pedagóg

  056/6882995 - ekonómka

  0905 716 799 -
  školská jedáleň

  0910 240 085 - materská škola

Rozvojový projekt ,,Čítame radi"

 Rozvojový projekt ,,Čítame radi"

Projekt zameraný na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ

Štvrtok 19. 5. 2022

Vyučovacie hodiny / Prestávky

1. 7:45 - 8:30   5 min.
2. 8:35 - 9:20 15 min.
3. 9:35 - 10:20   5 min.
4. 10:25 - 11:10 10 min.
5. 11:20 - 12:05 10 min.
6. 12:15 - 13:00 10 min.
7. 13:10 - 13:55 10 min.

Termíny školských prázdnin 2021/2022

 

jesenné

28. október -

29. október 2021

vianočné 20. december 2021 - 7. január 2022
polročné 4. február 2022
jarné - Košický kraj 21. február. - 25. február 2022
veľkonočné 14. apríl - 19. apríl 2022
letné 1. júl - 2. september 2022

 

Zber druhotných surovín

Zber druhotných surovín

ZBIERAME :

NEFUNKČNÉ MOBILY

BATERKY

DROBNÝ ELEKTRONICKÝ ODPAD

Mapa

Triedime

Škola tretieho milénia

             ,,Človek rastie s vysokými cieľmi"                                                                         Karl Kraus

OZNAMY/ NOVINKY

 • V stredu 18.5.2022 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka (T5). Vzhľadom na organizačné zabezpečenie T5 pristupujeme k nasledujúcim úpravám vyučovania:

  • žiaci 7., 8. a 9. ročníka budú mať 18.5. 2022 riaditeľské voľno
  • žiaci ostatných ročníkov sa budú vyučovať podľa upraveného rozvrhu:

  1.A: SJL, MAT,SJL, PVO

  1.B: SJL, MAT,SJL, HUV

  2.roč. SJL, MAT, SJL, TSV

  3.roč. SJL, MAT, INF,VYV

  4.roč. MAT, SJL, SJL, VYV

  6.roč. SJL, GEG, VYV, MAT, THD

  Žiaci 5.ročníka odchádzajú po skončení testovania domov, resp. na obed do ŠJ a domov.

 • Vážení rodičia žiakov 6.ročníka!

  Po prihlásení do rodičovského konta vyplňte dotazník, týkajúci sa budúceho školského roka - bližšie informácie sú dostupné po prihlásení.

 • Oznamujeme Vám, že v stredu 4. mája sa nebude vyučovať rímskokatolícka náboženská výchova v 3.- 6. ročníku .

 • Vážení rodičia!

  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, podpísanú obidvomi zákonnými zástupcami, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa doručte od 9.5. do 13.5.2022 jedným z nižšie uvedených spôsobov:

  • osobne do budovy MŠ v čase 15:00 – 16:00
  • poštou na adresu: ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves 64, 072 02
  • mailom s prílohou (scan podpísanej žiadosti) na adresu: skolatusicka@gmail.com

  Pokiaľ sa v určený čas z rôznych príčin nemôžete dostaviť, kontaktujte, prosím, telefonicky vedenie MŠ (0910 240 085), v termíne do 27.5.2022

 • Ochrana prírody a životného prostredia je pre zachovanie našej planéty nevyhnutná. My si to plne uvedomujeme, a preto priebežne počas celého roka zaraďujeme do výchovno vzdelávacieho procesu rôzne environmentálne aktivity. Aj tohoročný Deň Zeme sme už tradične oslávili skrášľovaním okolia školy, výsadbou kvetov či nových stromčekov.

 • Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu (viď nižšie).

  V prípade priaznivého počasia:

  • počas 4. a 5 .vyučovacej hodiny budú prebiehať aktivity ku Dňu Zeme v exteriéri školy
  • žiaci majú mať primerané oblečenie (vrátane ochranných rukavíc)
  • aktivity budú prebiehať do 12:05

  V prípade zhoršeného počasia bude vyučovanie pokračovať podľa upraveného rozvrhu.

 • Nástup do školy je v stredu 20.4.2022

Kalendár

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64
  072 02 Tušická Nová Ves 64
 • 056/6495713 - riaditeľka školy Mgr. Lenka Brecková

  0911 916 808 - učitelia - zborovňa

  0908 822 206 - špeciálny pedagóg

  056/6882995 - ekonómka

  0905 716 799 -
  školská jedáleň

  0910 240 085 - materská škola

Fotogaléria