Ponuka

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64
  072 02 Tušická Nová Ves 64
 • 056/6495713 - riaditeľka školy

  0911 916 808 - učitelia - zborovňa

  0908 822 206 - špeciálny pedagóg

  056/6882995 - ekonómka

  0905 716 799 -
  školská jedáleň

  0910 240 085 - materská škola
Národný projekt

POMÁHAJÚCE  PROFESIE  V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/header_nppop1.png https://mpc-edu.sk/sites/default/files/header_nppop2.png  https://mpc-edu.sk/sites/default/files/header_nppop3.png https://mpc-edu.sk/sites/default/files/header_nppop4.png

 

Utorok 7. 7. 2020

Vyučovacie hodiny / Prestávky

1. 7:45 - 8:30   5 min.
2. 8:35 - 9:20 15 min.
3. 9:35 - 10:20   5 min.
4. 10:25 - 11:10 10 min.
5. 11:20 - 12:05 10 min.
6. 12:15 - 13:00 10 min.
7. 13:10 - 13:55 10 min.

Termíny školských prázdnin 2019/2020

 

jesenné 30. október - 31. október 2019
vianočné 23. december 2019 - 7. január 2020
polročné 3. február 2020
jarné - Košický kraj 2. marec. - 6. marec 2020
veľkonočné 9. apríl - 14. apríl 2020
letné 1. júl - 31. august 2020

 

Zber druhotných surovín

Zber druhotných surovín

ZBIERAME :

NEFUNKČNÉ MOBILY

BATERKY

DROBNÝ ELEKTRONICKÝ ODPAD

Mapa

Triedime

Škola tretieho milénia

             "Človek rastie s vysokými cieľmi"                                                                         Karl Kraus

OZNAMY/ NOVINKY

 • Upozorňujeme rodičov žiakov, ktorí prídu 30.6.2020 do školy po vysvedčenie, aby priniesli podpísané vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka a prehlásenie o oboznámení s povinnosťami ZZ .

 • Vážení rodičia!

  Prosíme vás, aby ste sa v pondelok, 15.6.2020, v čase od 15.00 do 16.00 dostavili do budovy základnej školy, kde vám naproti podpisu budú vydané rozhodnutia o prijatí Vášho dieťaťa na základné vzdelávanie. V zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov majú rozhodnutia vydané riaditeľkou ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves formu listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii k elektronizácii úradného dokumentu v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Prosíme Vás, aby ste priniesli aj rodný list dieťaťa za účelom zhotovenia jeho kópie.

 • Vážení rodičia budúcich prvákov,

  na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriedneho prerušenia školského vyučovania, ktorý má prebiehať bez prítomnosti detí, riaditeľstvo našej školy oznamuje, že zápis sa uskutoční v období 15.4. - 30.4. 2020 buď:

  a) prostredníctvom e-formulára - Elektronická prihláška

  alebo: b) papierovou formou - bližšie informácie TU

  Povinnosť zapísať dieťa platí aj pre rodičov detí, ktoré:

  • v školskom roku 2019/2
 • Do galérie Valentínsky večierok boli pridané fotografie.

 • Deviatačka Katka Pavlová bola opäť skvelá. Na krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka v Košiciach obsadila v silnej konkurencii druhé miesto. Katka, blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy.

 • Vo štvrtok 13.2. 2020 strávili naši žiaci úžasnú hodinku v spoločnosti príjemnej autorky detskej literatúry Gabriely Futovej. Príťažlivým spôsobom uviedla žiakov do svojej tvorby a dovolila im trošku nazrieť aj do svojho súkromia. Zaujímavá beseda skončila autogramiádou.

 • Vážení rodičia a verejnosť,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej škole darovaním 2% z dane (nové tlačivo je zverejnené v ponuke vľavo). Ďakujeme.

Kalendár

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64
  072 02 Tušická Nová Ves 64
 • 056/6495713 - riaditeľka školy

  0911 916 808 - učitelia - zborovňa

  0908 822 206 - špeciálny pedagóg

  056/6882995 - ekonómka

  0905 716 799 -
  školská jedáleň

  0910 240 085 - materská škola

Fotogaléria