Ponuka

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64
  072 02 Tušická Nová Ves 64
 • 056/6495713 - riaditeľka školy Mgr. Lenka Brecková

  0911 916 808 - učitelia - zborovňa

  0908 822 206 - špeciálny pedagóg

  056/6882995 - ekonómka

  0905 716 799 -
  školská jedáleň

  0910 240 085 - materská škola

Rozvojový projekt ,,Čítame radi"

 Rozvojový projekt ,,Čítame radi"

Projekt zameraný na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ

Sobota 17. 4. 2021

Vyučovacie hodiny / Prestávky

1. 7:45 - 8:30   5 min.
2. 8:35 - 9:20 15 min.
3. 9:35 - 10:20   5 min.
4. 10:25 - 11:10 10 min.
5. 11:20 - 12:05 10 min.
6. 12:15 - 13:00 10 min.
7. 13:10 - 13:55 10 min.

Termíny školských prázdnin 2020/2021

 

jesenné

30. október,

2., 6., 9. november 2020

vianočné 21. december 2020 - 8. január 2021
jarné - Košický kraj 22. február. - 26. február 2021
veľkonočné 1. apríl - 6. apríl 2021
letné 1. júl - 31. august 2021

 

Zber druhotných surovín

Zber druhotných surovín

ZBIERAME :

NEFUNKČNÉ MOBILY

BATERKY

DROBNÝ ELEKTRONICKÝ ODPAD

Mapa

Triedime

Škola tretieho milénia

             ,,Človek rastie s vysokými cieľmi"                                                                         Karl Kraus

OZNAMY/ NOVINKY

 • Vážení rodičia! Pripomíname, že kópie potvrdenia o negatívnom výsledku testu k vyhláseniu neprikladáte. Uvediete iba dátum vykonania testu seba (platí pre zákonných zástupcov všetkých žiakov, ktorí sú prezenčne v škole) a svojho dieťaťa (platí len pre žiakov 2.stupňa).

 • Vážení rodičia!

  Na základe aktuálnej vyhlášky ÚVZ je v škole povolené aj u žiaka 2.stupňa nahradiť respirátor rúškom (Vyhláška č.175 ÚVZ, §2, ods.3). Rovnaká povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest teda platí pre žiakov 1. aj 2. stupňa.

  Zároveň pripomíname, že zákonný zástupca je povinný na každý deň zabezpečiť dieťaťu 2 čisté rúška.

 • Vo vyhlásení o bezinfekčnosti je možnosť uviesť výnimku z testovania. Zoznam všetkých výnimiek vymenúva vyhláška č.187 ÚVZ. V súvislosti so vstupom do budovy školy sa výnimky najčastejšie týkajú :

  • osoby, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
  • osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,
  • osoby zaočkovanej proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny(Pfizer, M
 • 1.stupeň:

  • Rozvrh hodín ako doteraz (malé zmeny v 3. a 4. ročníku oznámia triedni učitelia)
  • ZMENA: vyučovanie všetkých ročníkov 1. stupňa začína o 7:45 a končí o 11:10 hod
  • Činnosť ŠKD pre 1.- 4.ročník do 16.00
  • Každých 7 dní čestné vyhlásenie zákonného zástupcu s uvedením dátumu testu zákonného zástupcu,
   typ vyhlásenia „(11a) zákonný zástupca (MŠ, I.stupeň)“
  • Platnosť testu rodiča je 7 dní, bez ohľadu na farbu okresu
  • V priestoroch školy povinné rúško (§2 odsek 3 Vyhlášky č.133 ÚVZ)

  5. - 7.ročník:

 • Oznamujeme rodičom žiakov, že zo spojov, ktoré boli dočasne pozastavené, už opäť premávajú:

  • spoj v smere do Dvorianok s odchodom o 14:16 hod. zo zastávky Tušická N.Ves, ZŠ
  • spoj v smere do Horoviec s odchodom o 14:33 hod. zo zastávky Tušická N.Ves, ZŠ
  • ŠKD bude v prevádzke pre žiakov 1.- 4.ročníka
  • činnosť ŠKD bude do 16.00 hod (upozorňujeme ale, že školské autobusové spoje zatiaľ nie sú obnovené)
  • rozvrh hodín ako aj začiatok a koniec vyučovania v jednotlivých ročníkoch zostávajú ako doteraz (rôzne časy pre jednotlivé ročníky)
  • platnosť testu zákonného zástupcu je 7 dní bez ohľadu na farbu okresu,v ktorom má dieťa bydlisko
  • žiaci 2.stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní
 • Vážení rodičia! Elektronická prihláška na zápis žiakov je už aktívna (ľavý panel s ponukou). Tento formulár môžete použiť na zápis dieťaťa do ľubovoľného ročníka ZŠ. Ročník nezabudnite v prihláške vyznačiť.

  V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami prosíme túto skutočnosť uviesť do položky "Poznámka" v elektronickej prihláške. Škola bude v takom prípade zákonného zástupcu dieťaťa kontaktovať a dohodne dátum a spôsob predloženia písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPaP), vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

 • Vážení rodičia!

  • Pred zajtrajším nástupom žiakov 1.stupňa na vyučovanie nezabudnite vyplniť čestné prehlásenie.
  • Pripomíname vám, že platnosť testu sa výnimočne predlžuje: "výsledkom negatívneho testu (antigénovým alebo RT-PCR) vykonaným v období od 1. do 4. apríla 2021 sa môžete preukázať až do 11. apríla 2021, a to aj tam, kde sa vyžaduje negatívny výsledok testu nie starší ako sedem dní."(korona.gov.sk).
 • Vážení rodičia, milí žiaci! V týždni po Veľkej noci (do 9.4.2021) by mala byť organizácia vyučovania nezmenená - 1.stupeň prezenčne, 2.stupeň dištančne. Žiaci 1.stupňa nastupujú na vyučovanie po prázdninách v stredu, 7.4.2021. Informácie o možnom nástupe žiakov 2.stupňa budeme aktualizovať v súlade s Rozhodnutím ministra školstva.

 • Vážení rodičia! V rámci prípravy na plánovaný návrat žiakov 2.stupňa na prezenčné vyučovanie zisťujeme prostredníctvom krátkeho dotazníka Váš predbežný záujem o pretestovanie dieťaťa kloktacími testami. Podobne ako tomu bolo pri žiakoch 1.stupňa, aj v tomto prípade dotazník slúži len na zisťovanie Vášho názoru na túto možnosť. Pri hlasovaní berte do úvahy, že prípadné testovanie kloktaním prebieha BEZ PRÍTOMNOSTI RODIČA. Dotazník bude dostupný do nedele a vyplniť ho môžete po prihlásení do rodičovského konta. Ďakujeme za spoluprácu.

Kalendár

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64
  072 02 Tušická Nová Ves 64
 • 056/6495713 - riaditeľka školy Mgr. Lenka Brecková

  0911 916 808 - učitelia - zborovňa

  0908 822 206 - špeciálny pedagóg

  056/6882995 - ekonómka

  0905 716 799 -
  školská jedáleň

  0910 240 085 - materská škola

Fotogaléria