Ponuka

História školy

       

       Základná škola sa nachádza v obci Tušická Nová Ves. Zakladajúca listina obce je z roku 1342. Od svojho vzniku bola začlenená do štátoprávneho útvaru Horné Uhorsko Zemplínskej župy. Patrila zemanom z Tušíc – Tussayovcom. Názov obce - Tušice vznikol z mena grófa Tussaya.Tušice sú matkou Tušickej Novej Vsi. Majer Tušíc grófovi nepostačoval, preto smerom na juh od Tušíc vybudoval nový majer, a tak vznikol „nový valal“, čiže „nová ves“ – Tušická Nová Ves.


       Obec leží na pravom brehu rieky Ondavy v nadmorskej výške 108 m. Má rozlohu  433 ha a má 543 obyvatelov. Školstvo a vzdelanosť v obci sa datuje už od roku 1462, keď bola v Tušiciach zriadená Ľudová škola, kde chodievali aj žiaci z Tušickej Novej Vsi. Vyučovacím jazykom bola staroslovienčina a čiastočne latinčina, aj keď len pre vybraných žiakov, ktorí mohli ďalej študovať na univerzite v poľskom Krakove. Deti chodili do školy najmä v zime, pretože v ostatnom období pomáhali doma na gazdovstvách. Prvým učiteľom bol Šebastián. Jeho bezprostrednými nasledovníkmi boli Ján Figula, Karel Hájek a Anna Štastná.


       V roku 1960 sa začalo s výstavbou Základnej deväťročnej školy v Tušickej Novej Vsi. Bola dostavaná v roku 1962. Riaditeľom sa stal pán Minich a učiteľský kolektív tvorilo vtedy 15 učiteľov.
Od 1. apríla 2002 je zriadovateľom školy obec Tušická Nová Ves.Škola má 132 žiakov, 15 pedagogických a 4 nepedagogických zamestnancov.

       Nie všetci, ktorí získali základy vzdelania v Tušickej Novej Vsi, žijú dnes v rodnej obci. Básnik Ján Zambor sa narodil 9.12.1947. Po skončení Základnej devätročnej školy v Tušickej Novej Vsi študoval na SVŠ v Michalovciach. Ďalej pokračoval v štúdiu na FF UPJŠ v Prešove. Po skončení vysokej školy pracoval v Československom rozhlase v Košiciach. Odtiaľ sa prestahoval do Bratislavy, kde žije dodnes.  Medzi jeho básnické prvotiny patria príspevky do študentského časopisu Lúč počas jeho štúdia na SVŠ. Ako básnik debutoval básnickou zbierkou Zelený večer. V roku 1979 vydal Slovenský spisovateľ jeho ďaľšiu zbierku Neodkladné. V roku 1983 mu vyšla kniha Kôň na sídlisku a „najkrajšia zbierka piesňovej ľudovej poézie zo Zemplína“ (ako ju nazvala kritika), Ľubojsc, Bože, Ľubojsc.

 

                                                

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64
  072 02 Tušická Nová Ves 64
 • 056/6495713 - riaditeľka školy Mgr. Lenka Brecková

  0911 916 808 - učitelia - zborovňa

  0908 822 206 - špeciálny pedagóg

  056/6882995 - ekonómka

  0905 716 799 -
  školská jedáleň

  0910 240 085 - materská škola

Fotogaléria