Ponuka

 • Záver školského roka (30.6.2022) - informácie

  • Slávnostné ukončenie školského roka  začne o 8:00 hod. (tak, aby žiaci z Horoviec stihli spoj o 9:27 hod.) 
  • Obed v ŠJ bude dňa 30.6.2022 už len pre deti MŠ (žiaci ZŠ obed nemajú)
 • Nárok na dotácie (strava a školské pomôcky)

  Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
  (ďalej „Dotácia na stravu“)

  Dotáciu na stravu, teda „stravovanie zadarmo“ bude možné poskytnúť len pre:

  1) dieťa žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)

  2) dieťa žijúce v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)

  3) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo navštevuje základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (zákonný zástupca je povinný vyplniť a predložiť čestné vyhlásenie)

   

  Vyššie uvedené potvrdenia/čestné vyhlásenie pre uplatnenie nároku na bezplatné stravovanie dieťaťa/žiaka od 01.09.2022 je zákonný zástupca povinný doručiť osobne do kancelárie ekonómky školy najneskôr do 22.7.2022, prípadne v termíne do 01.08.2022 na obecný úrad do Tušickej Novej Vsi.

   

  Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ("dotácia na pomôcky")

   

  Nárok na úhradu školských potrieb v sume  33,20 € (na 1. a 2. polrok v hodnote 16,60 € za 1 polrok) na 1oprávnené dieťa má:

  • dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „príjem“) je najviac vo výške životného minima (potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)

  Vyššie uvedené potvrdenia/čestné vyhlásenie pre uplatnenie nároku na dotáciu od 01.09.2022 je zákonný zástupca povinný doručiť osobne do kancelárie ekonómky školy najneskôr do 22.7.2022, prípadne v termíne do 01.08.2022 na obecný úrad do Tušickej Novej Vsi.

   

  V prípade nových žiadateľov je možné doručiť aktuálne potvrdenia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny aj v priebehu šk. roka:

  • v prípade dotácie na stravu v ľubovoľnom mesiaci
  • v prípade dotácie na školské potreby len v 2 termínoch  – do 9.9.2022 a do 9.1. 2023
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Odovzdávanie AG samotestov

  Oznamujeme všetkým rodičom, ktorí prejavili záujem o antigénové samotesty pre svoje deti, aby si ich prišli vyzdvihnúť do školy v dňoch  27.6. - 29.6.2022.

  Testy sú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v šk. roku 2022/2023 a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole.

  UPOZORNENIE: Pripomíname, že rodičia, ktorí požiadajú o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu.

   

 • Organizácia vyučovania v týždni od 27.6.2022

  • žiaci 1.stupňa budú končiť o 11:10 hod.
  • žiaci 2.stupňa budú končiť o 11:30 hod.
  • v pondelok sa učebnice LEN ODOVZDÁVAJÚ (t.z. žiaci v tento deň nedostanú učebnice pre budúci šk.rok)
  • informáciu o organizácii záveru šk.roka (30.6.) zverejníme čoskoro
 • Piatok, 24.6.2022

  • Vyučovanie bude prebiehať podľa nasledujúceho rozvrhu (TH= triednická hodina)
  • 5.hodina bude končiť o 11:30 hod (obedujúci žiaci z Horoviec pôjdu  na obed tak, aby stihli spoj o 11:46)
 • Štvrtok, 23.6.2022

  Žiaci 8. a 9. ročníka sú na školskom výlete.

  Žiaci ostatných ročníkov sa vyučujú podľa nasledujúceho rozvrhu:

 • Streda, 22.6.2022

  Žiaci 8. a 9.ročníka sú na školskom výlete.

  Žiaci ostatných ročníkov sa budú vyučovať podľa nasledujúceho rozvrhu:

 • A je tu čas školských výletov...

 • Rozvrh na utorok, 21.6.2022

 • Rozvrh na pondelok, 20.6.2022

 • Škola v prírode

  Naši štvrtáci prežívajú krásne  dobrodružstvá v malebnom prostredí Čergovského pohoria. Pestrý edukačný program a množstvo atraktívnych aktivít určite obohatia ich neopakovateľné zážitky v spoločnosti svojich kamarátov a pedagógov.

 • Zmeny v rozvrhu na stredu, 15.6.2022

  • gréckokatolícke náboženstvo nebude 
  • etická výchova nebude pre žiakov 5.-9.ročníka
  • rímsko-katolícke náboženstvo nebude pre ročníky: 3,4,5,6
 • Organizácia vyučovania v utorok, 14.6.2022

  Žiaci 5. - 9.ročníka sa budú v utorok vyučovať podľa nasledujúceho rozvrhu: 

 • Fotografovanie

  V utorok 7.6.2022 sa budú žiaci v dopoludňajších hodinách fotografovať.

 • Divadlo prišlo za nami

  Žiaci našej školy sa v Kultúrnom dome v Tušickej Novej Vsi zúčastnili na divadelnom predstavení Psíčkovo v podaní členov Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Okrem poučného príbehu mohli obdivovať výborné herecké výkony jednotlivých účastníkov predstavenia.

 • Organizácia vyučovania v stredu, 1.6.2022

  1.júna  sa v čase od 8:00 do 12:00 (za každého počasia) uskutočnia Didaktické hry v prírode pre I. - IV. ročník a  Účelové cvičenia pre V.-IX. ročník. Popoludňajšia činnosť (ŠKD, Umelecká škola) fungujú bez zmeny.

  Upozornenie: oblečenie a obuv detí prispôsobte aktuálnemu počasiu.

 • Domáce antigénové samotesty pre šk.rok 2022/2023

  Vážení rodičia!

  V záujme bezpečného návratu žiakov do škôl v šk.roku 2022/2023 plánuje ministerstvo školstva zabezpečiť distribúciu antigénových samotestov pre žiakov ešte pred letnými prázdninami. Testy budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v šk. roku 2022/2023 a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole.

  Z tohto dôvodu naša škola zisťuje záujem rodičov o antigénové samotesty pre žiakov:

  • Nahlasovanie záujmu pre žiakov terajšieho 1. - 8.ročníka: cez rodičovské konto v EduPage do 2.6.2022
  • Nahlasovanie záujmu pre budúcich prvákov: rodičia obdržia v najbližších dňoch email s inštrukciami

  UPOZORNENIE: Pripomíname, že rodičia, ktorí požiadajú o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu.

 • V stredu, 25.5.2022, končí vyučovanie žiakov všetkých ročníkov 5.vyučovacou hodinou (o 12:05 hod.)

 • Deviataci na výstave v Sečovciach

  Denník trinásťročného židovského dievčaťa, Anny Frankovej, poznajú ľudia na celom svete. O jej hrdinskom životnom príbehu sa podrobnejšie dozvedeli naši deviataci na komentovanej prehliadke putovnej výstavy v Spojenej škole Kollárova 17 v Sečovciach.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64
  072 02 Tušická Nová Ves 64
 • 056/6495713 - riaditeľka školy Mgr. Lenka Brecková

  0911 916 808 - učitelia - zborovňa

  0908 822 206 - špeciálny pedagóg

  056/6882995 - ekonómka

  0905 716 799 -
  školská jedáleň

  0910 240 085 - materská škola

Fotogaléria