Ponuka

 • Organizácia vyučovania v stredu, 18.5.2022

  V stredu 18.5.2022 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka (T5). Vzhľadom na organizačné zabezpečenie T5  pristupujeme k nasledujúcim úpravám vyučovania:

  • žiaci 7., 8. a 9. ročníka budú mať 18.5. 2022 riaditeľské voľno
  • žiaci ostatných ročníkov sa budú vyučovať podľa upraveného rozvrhu:

  1.A:       SJL, MAT,SJL, PVO

  1.B:       SJL, MAT,SJL, HUV

  2.roč.     SJL, MAT, SJL, TSV

  3.roč.     SJL, MAT, INF,VYV

  4.roč.     MAT, SJL, SJL, VYV

  6.roč.     SJL, GEG, VYV, MAT, THD

   

  Žiaci 5.ročníka odchádzajú po skončení testovania domov, resp. na obed do ŠJ a domov. 

 • V stredu, 11.5.2022, nebude reformované náboženstvo pre 5. - 9.ročník

 • Oznam pre rodičov žiakov 6.ročníka

  Vážení rodičia žiakov 6.ročníka!

  Po prihlásení do rodičovského konta vyplňte dotazník, týkajúci sa budúceho školského roka - bližšie informácie sú dostupné po prihlásení. 

 • Naši najlepší "slávici"

 • Oznam

  Oznamujeme Vám, že v stredu 4. mája sa  nebude vyučovať  rímskokatolícka náboženská výchova v 3.- 6. ročníku .

 • Zápis do materskej školy

  Vážení rodičia!

  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, podpísanú obidvomi zákonnými zástupcami, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa doručte od 9.5. do 13.5.2022 jedným z nižšie uvedených spôsobov:

  • osobne do budovy MŠ v čase 15:00 – 16:00 
  • poštou na adresu: ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves 64, 072 02
  • mailom s prílohou (scan podpísanej žiadosti) na adresu: skolatusicka@gmail.com 

  Pokiaľ sa v určený čas z rôznych príčin nemôžete dostaviť, kontaktujte, prosím, telefonicky vedenie MŠ (0910 240 085), v termíne do 27.5.2022

  V prípade žiadosti o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (predtým „odklad“) si potrebné tlačivá môžete vyzdvihnúť v MŠ.

 • 22. apríl - Medzinárodný deň Zeme

  Ochrana prírody a životného prostredia je pre zachovanie našej planéty nevyhnutná. My si to plne uvedomujeme, a preto priebežne počas celého roka  zaraďujeme do výchovno vzdelávacieho procesu rôzne environmentálne aktivity. Aj tohoročný Deň Zeme sme už tradične oslávili skrášľovaním okolia školy, výsadbou kvetov či nových stromčekov.

 • Organizácia vyučovania v piatok, 22.4.2022

  Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu (viď nižšie).

  V prípade priaznivého počasia:

  • počas 4. a 5 .vyučovacej hodiny budú prebiehať aktivity ku Dňu Zeme v exteriéri školy
  • žiaci majú mať primerané oblečenie (vrátane ochranných rukavíc)
  • aktivity budú prebiehať do 12:05

  V prípade zhoršeného počasia bude vyučovanie pokračovať podľa upraveného rozvrhu.

 • Veľkonočný pozdrav

  Nástup do školy je v stredu 20.4.2022

 • Vynovené učebne a priestory školy

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Vynovené učebne a priestory školy.

 • Sabína tretia na Slovensku

  V celoslovenskom kole vedomostnej súťaže Ekoolympiáda sa naša žiačka 7. ročníka Sabína Tkáčová umiestnila na 3. mieste. Srdečne blahoželáme!

 • Rozvrh - streda 6.4.2022

 • Organizácia vyučovania v stredu 6.4. 2022

   

  V stredu 6.4.2022 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka (T9). Vzhľadom na organizačné zabezpečenie T9  pristupujeme k nasledujúcim úpravám vyučovania pre 1. – 8. ročník:

  • žiaci 7. a 8. ročníka budú mať 6.4. 2022 riaditeľské voľno
  • žiaci ostatných ročníkov sa budú vyučovať podľa upraveného rozvrhu, ktorý bude zverejnený v utorok
 • Zápis prváčikov

  Vážení rodičia budúcich prvákov!

  Pozývame Vás na zápis žiakov do 1. ročníka, spojený s prehliadkou školy, ktorý sa uskutoční 8. apríla 2022 (piatok) o 12:00 hod. v budove ZŠ. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

  Bližšie informácie  TU    

  Upozornenie: elektronická prihláška je už aktívna

 • Organizácia vyučovania v stredu, 23.3.2022

  Oznamujeme Vám, že v stredu sa  nebude vyučovať  gréckokatolícka náboženská výchova v 3.-9. ročníku a reformovaná náboženská výchova v 1.-9.ročníku.

 • EKOOLYMPIÁDA

  V rámci environmentálnej výchovy sa žiaci našej školy zapojili do vedomostnej Ekoolympiády, ktorej organizátorom je o.z. Planet Lover. Naše siedmačky - Sabína Tkáčová, Bianka Tkáčová a Karolína Eštoková sa vo svojej kategórii umiestnili na vynikajúcich popredných priečkach a postúpili do celoslovenského finálového kola. Dievčatá, 25. marca vám všetci budeme držať palce!

 • Organizácia vyučovania v piatok - ZMENA!

  Vážení rodičia!

  V piatok, 11.3.2022, bude so súhlasom zriaďovateľa z prevádzkových dôvodov zmenená organizácia vyučovania:

  • Žiaci 1. až 5.ročníka sa budú vyučovať prezenčne, v škole. ŠKD funguje v riadnom režime.
  • Žiaci 6. až 9.ročníka sa budú vyučovať dištančne, z domu.

  Online vyučovacie hodiny začínajú v rovnakých časoch ako prezenčné hodiny: 7:45, 8:35, 9:35, 10:25, 11:20. Linky na pripojenie pošlú žiakom vyučujúci.

  ZUŠ bude v piatok popoludní fungovať v nezmenenom režime – t.z. aj žiaci 6.-9.ročníka sa môžu zúčastniť svojich hodín v rámci ZUŠ prezenčne, v priestoroch školy.

 • V stredu, 9.3.2022, nebude reformované náboženstvo na 1. ani na 2.stupni.

 • Oznamovanie pozitivity žiaka

  Vážení rodičia, kvôli údajom, ktoré denne odovzdávame Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Vás prosíme, aby ste

  • pozitivitu dieťa bezodkladne nahlasovali triednemu učiteľovi príp. na pevnú linku/mobil do školy
  • upresnili dátum, kedy bolo dieťa naposledy v škole/ v ŠKD  (kvôli kontrole s našimi záznamami) 
  • uviedli typ testu a dátum jeho vykonania (samotest, antigén v MOM, PCR)
 • MAREC - mesiac knihy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64
  072 02 Tušická Nová Ves 64
 • 056/6495713 - riaditeľka školy Mgr. Lenka Brecková

  0911 916 808 - učitelia - zborovňa

  0908 822 206 - špeciálny pedagóg

  056/6882995 - ekonómka

  0905 716 799 -
  školská jedáleň

  0910 240 085 - materská škola

Fotogaléria